CHiNplusYEN

日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色
日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色

日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色 J1H0019F

NT. 12490

Color:黑色

尺寸
F
F
數量 庫存查詢
預計到貨日:

商品詳細資訊

  • 商品說明

  • 尺寸測量

預購時間可能會較長,1-3個月,可等待再下單

這咖細看超美超有氣質 是他們家的特殊款

用骨董香水瓶的形象去設計 

也帶有比較多女性化的弧線

開口有磁鐵

牛皮 亞麻內裡

日本製
F尺寸 公分 18cm*29cm*14.5cm
日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色日本品牌 恰到好處骨董香水瓶包 兩色